Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć

  Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć

  Logo Krajowej Administracji Skarbowej

  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.
  • Reforma pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych.
  • KAS ruszy 1 marca.

  Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.


  KAS a Konstytucja Biznesu

  Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

  • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
  • udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
  • proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
  • uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
  • szybkość działania.


  Najważniejsze zadania KAS

  Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

  • obsługę dużych podatników

  W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

  • jednolitą informację podatkową i celną

  Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

  • zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

  Nowe piony na poziomiecentrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.


  Prezentacja dot. Krajowej Administracji Skarbowej (plik pdf 1,07 MB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.01.2017 Data publikacji: 05.01.2017 10:55 Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2017 11:44
  Autor: Paulina Pawlik Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik