«Powrót

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Służba Celna RP zaangażowana jest we współpracę z partnerami zagranicznymi, inicjuje nowe działania jak również bierze udział w przedsięwzięciach wielostronnych.

 
Bieżąca współpraca z państwami członkowskimi Unii Europejskiej odbywa się w ramach struktur wspólnotowych. Utrzymywane są też robocze kontakty dwustronne wieloma partnerami unijnymi, zwłaszcza z sąsiadami Polski.  
 
W obszarze współpracy regionalnej duże znaczenie ma współdziałanie w ramach Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej na granicy z Czechami, Słowacją i Niemcami. W dziedzinie zwalczania przestępczości granicznej wspólne operacje celne służą doskonaleniu i zwiększeniu skuteczności współpracy służb celnych państw członkowskich.
 
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej granica Polski z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą stała się zewnętrzną granicą Unii, szczególnego zatem znaczenia nabrała współpraca z tymi krajami. Realizowana jest ona poprzez regularne kontakty i spotkania robocze na szczeblu centralnym i na poziomie lokalnym. Obejmuje także realizację   wspólnych, dwustronnych projektów badawczych przeprowadzanych na granicy. Ważnym aspektem jest przekazywanie informacji o nowych uregulowaniach i przepisach w dziedzinie cła, również poprzez spotkania informacyjno-wyjaśniające skierowane do przedsiębiorców. 
 
Polska działa w unijnych grupach i inicjatywach adresowanych do wschodnich sąsiadów Polski. Priorytetem będzie aktywny udział w działaniach i projektach podejmowanych i realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego.
 
Staramy się także rozwijać relacje z innymi krajami trzecimi. Szczególnie istotna jest wymiana doświadczeń i praktyki w zakresie cła. Organizowane są  wielostronne spotkania i konferencje poświęcone konkretnym problemom.
 
Służba Celna uczestniczy w pracach wielu gremiów międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Celnej, Światowej Organizacji Handlu, ASEM (Dialog Europa-Azja), Radzie Państw Morza Bałtyckiego.
 
Ważnym elementem działań na forum międzynarodowym jest uczestnictwo polskich funkcjonariuszy celnych w misjach Unii Europejskiej poza granicami kraju, m.in. w misji doradczo-szkoleniowej Unii Europejskiej na granicy Mołdowy i Ukrainy (EUBAM) oraz w Europejskiej Misji Praworządności w Kosowie (EULEX Kosovo).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 17:20 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2016 11:59
Autor: Henryk Gryz Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
Rejestr zmian
«Powrót