«Powrót

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy

Samochód KIA Venga dla przewodnika psa tropiącego
1 warsztaty w Przemyślu - ćwiczenie stosowania technik przymusu bezpośredniego
1 warsztaty z jazdy techniką specjalną
3 warsztaty w Przemyślu - ćwiczenie stosowania technik przymusu bezpośredniego
jeden z czterech wideoendoskopów dostarczony do IC Biała Podlaska
Mobilne Stanowisko Kontroli - mercedes vitto
nauka wyjścia z poślizgu na warsztatach z jazdy techniką specjalną
oznakowane radiowozy Opel Astra
symulacja dachowania na warsztatach z jazdy techniką specjalną
Departament Służby Celnej we współpracy z Izbami Celnymi z Białej Podlaskiej, Białegostoku, Olsztyna i Przemyśla, w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy realizuje projekt KIK/03 „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego". Jest to jedno z działań prowadzonych obszarze tematycznym SPPW „Środki ochrony granic" w ramach priorytetu „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform".
 
Celem projektu jest poprawa działań grup mobilnych Służby Celnej poprzez doposażenie ich w środki transportu wraz z wyposażeniem. Projekt przewiduje również podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Służby Celnej, pracujących w wydziałach zwalczania przestępczości, poprzez udział w specjalnych kursach językowych oraz profesjonalnych ćwiczeniach. W projekcie uczestniczą funkcjonariusze z czterech regionów wschodniej Polski na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej tj. województwa warmińsko-mazurskiego (Izba Celna w Olsztynie), podlaskiego (Izba Celna w Białymstoku), lubelskiego (Izba Celna w Białej Podlaskiej) i podkarpackiego (Izba Celna w Przemyślu).
 
Budżet projektu wynosi 3.330.500 CHF co w początkowej fazie jego realizacji oznaczało dostępność ponad 8,1 mln zł. W związku ze zmianą kursu Franka szwajcarskiego, dokonano przeliczenia oszczędności kursowych i obecnie do wydatkowania przeznaczona jest kwota 11,6 mln zł.
 
W ramach projektu dla Izb Celnych objętych projektem dotychczas zrealizowany został zakup 78 specjalistycznych samochodów służbowych (dla przewodników psów tropiących, oznakowane i nieoznakowane radiowozy pojazdy typu mikrobus oraz Mobilne Stanowiska Kontroli). Zakupiono również cztery nowoczesne wideoendoskopy oraz mobilne urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, przesyłek kurierskich i „małogabarytowych" ładunków w transporcie drogowym.
 
W ramach części warsztatowej projektu funkcjonariusze brali udział w działaniach z zakresu:
  • interpretacji obrazów RTG –  w ośrodku szwajcarskiej administracji celnej w Bazylei, 
  • zagadnień związanych  z zarządzaniem kryzysowym oraz obsługą imprez masowych – w IC Białystok,
  • interpretacji obrazów uzyskiwanych w czasie kontroli rentgenowskiej dla funkcjonariuszy celnych stosujących urządzenia RTG do kontroli środków transportu – IC Biała Podlaska,
  • taktyki i techniki interwencji oraz wykorzystania środków przymusu bezpośredniego – IC Przemyśl.
 
W projekcie realizowane były również szkolenia w ramach których przeszkolonych zostało ponad 700 funkcjonariuszy z zakresu:
  • języka specjalistycznego, angielskiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania
  • prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych
  • szkoleń z jazdy techniką specjalną
 
Odbyła się również wyjazdowa wymiana operatorów RTG. W ramach której Izby celne objęte projektem gościły przedstawicieli szwajcarskiej administracji celnej w czasie gdy podobny „mini staż" w Szwajcarii odbywały osoby z Polski. Celem działania była wymiana doświadczeń z zakresu obsługi urządzeń RTG podczas wykonywania czynności kontrolnych i nawiązania bliższych kontaktów roboczych pomiędzy obiema służbami.
 
Aktualny termin zakończenia realizacji projektu upływa wraz z końcem roku 2015. Do tego czasu planowane są dodatkowe zakupy środków transportu dla Wydziałów Zwalczania Przestępczości z izb posiadających zewnętrzną lądową granicę Unii Europejskiej o wartości powyżej 1,6 mln złotych.
 
Zapraszamy również do odwiedzenia:
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.06.2015 Data publikacji: 03.06.2015 14:07 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2016 12:07
Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
«Powrót