«Powrót

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
„Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi" Nr 6/NMF PL15/14
 
W związku z ogłoszeniem w 2013 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, naboru w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014, Ministerstwo Finansów (Służba Celna) uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi". Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 3 mln zł i jest w 85% finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
Projekt składa się z części szkoleniowych przygotowanych na potrzeby funkcjonariuszy Służby Celnej odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości, ochronę strefy Schengen oraz działania rozpoznawczo-prewencyjne i ma na celu przeszkolenie funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne i środowiskowe. 
 
Szkolenia dedykowane są przede wszystkim dla funkcjonariuszy Służby Celnej biorących udział w działaniach operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej, jak również uczestniczących w działaniach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i pośrednio z handlem ludźmi.
 
Głównymi celami projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Celnej podczas wykonywania obowiązków służbowych, w tym zwiększenie liczby skutecznych zatrzymań pościgowych przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie jakości komunikacji werbalnej z osobami, które nie posługują się językiem polskim podczas wykonywania czynności służbowych.
 
W chwili obecnej podpisane zostały umowy z wykonawcami poszczególnych części szkoleniowych i projekt jest w fazie realizacji, która potrwa do końca I kwartału 2016 r.
 
Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej 
Tematyka przedmiotowych szkoleń obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: doskonalenie omijania przeszkód na nawierzchniach śliskich, zasady zachowania się podczas dachowania auta na symulatorze, czy doskonalenie jazdy w poślizgu – tzw. troleje.
 
Program tych szkoleń obejmuje także zagadnienia dotyczące podstawowych zabiegów ratujących życie, w tym z użyciem takich urządzeń jak fantom osoby dorosłej oraz fantom dziecka. Uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z zasadami użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 
Szkolenia językowe
Zakres tematyczny szkoleń językowych obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak konwersacje uwzględniające słownictwo z zakresu: cła, prawa, podatku, dokumentów celnych oraz zadań i procedur stosowanych przez Służbę Celną w kontroli podróżnych. Uczestnicy będą mieli również okazję do ćwiczenia konwersacji z zakresu kontroli celnej takiej jak kontrola osób, w tym rewizja osobista i kontrola bagażu.

Pliki do pobrania

Powiązane linki

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 09:04 Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2015 12:01
Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
«Powrót