PROGRAM „PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SŁUŻBY CELNEJ” (PUESC)

  PROGRAM „PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SŁUŻBY CELNEJ” (PUESC)

  PROGRAM „PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH SŁUŻBY CELNEJ” (PUESC)

  Program PUESC został powołany do życia przez kierownictwo Służby Celnej w 2015 roku i po opracowaniu stosownej dokumentacji i złożeniu wniosku, w tym samym roku otrzymał pozytywną ocenę Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Uzyskał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 
   
  Głównym celem Programu jest usprawnienie procesów i procedur związanych z obrotem towarowym (m. in. odprawy granicznej, eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) oraz poszerzenie zakresu spraw, które klienci Służby Celnej mogą załatwić drogą elektroniczną. Program wpisuje się w proces modernizacji i ujednolicenia obsługi celnej w Unii Europejskiej.
   
  Założeniem Programu PUESC jest pogłębienie podejścia usługowego w stosunku do klientów Służby Celnej. Określa także poziom dojrzałości kluczowych usług świadczonych na rzecz grup branżowych i indywidualnych klientów. 
   
  W ramach Programu PUESC przewidziano dostarczenie i uruchomienie następujących usług:
   

  Lp.

  Nazwa usługi

  Definicja usługi

  1

  Cyfrowa Granica

  Sprawna obsługa klienta na przejściach granicznych
  z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych
  i elektronicznej wymiany danych

  2

  Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą

  Usługa polegająca na zapewnieniu mechanizmów wymiany i wielokrotnego wykorzystania danych pomiędzy Służbą Celną, a partnerami oraz klientami, wraz z koordynacją wspólnych kontroli w celu przyspieszenia obsługi klienta

  3

  Sprawna e-odprawa zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym

  Usługa umożliwiająca klientowi realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi
  z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., ustanawiającego Unijny Kodeks Celny

  4

  Rozliczanie procedur specjalnych

  Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne złożenie rozliczenia procedury specjalnej oraz zapewniająca organom celnym zarządzanie rozliczaniem procedur specjalnych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych

  5

  e-Decyzje

  Usługa umożliwiająca klientowi wnioskowanie
  i uzyskanie decyzji w formie elektronicznej zgodnie
  z Unijnym Kodeksem Celnym

  6

  e-Banderole

  Usługa polegająca na elektronicznej obsłudze klienta w zakresie procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy

  7

  e-Przemieszczanie

  Usługa umożliwiająca klientowi przemieszczanie wyrobów podlegających akcyzie z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów

  8

  e-Wsparcie procesów rejestracji samochodów osobowych

  Usługa umożliwiająca klientowi rejestrację samochodów osobowych w oparciu o elektroniczne potwierdzenie wypełnienia obowiązku w zakresie podatku akcyzowego

  9

  e-Dokumenty

  Usługa umożliwiająca klientowi elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesie odprawy celnej

  10

  e-Płatności

  Usługa umożliwiająca klientowi uregulowanie należności pobieranych przez Służbę Celną w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym

  11

  e-Baza wiedzy

  Usługa umożliwiająca klientowi dostęp do aktualnej i kompleksowej bazy wiedzy wykorzystującej nowoczesne narzędzia prezentacji i wyszukiwania informacji

   
  Usługi udostępnione w ramach Programu PUESC umożliwiają  klientom SC załatwienie spraw zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu i rodzaju prowadzonej działalności. Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do usług SC pozwala elastycznie dysponować czasem i wygodniej prowadzić działalność gospodarczą. 
   
  Założeniem Programu PUESC jest podniesienie efektywności  Służby Celnej i zapewnienie jej klientom obsługi na miarę XXI wieku, czyli w pełni cyfrowo.
   
  Planowane koszty realizacji Programu wynoszą 158 858 424,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 157 133 424,00 zł.
   
  Zgodnie z brzmieniem porozumienia o dofinansowanie, Program ma być zrealizowany do listopada 2018 r. 
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.11.2016 Data publikacji: 30.11.2016 14:01 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2016 14:11
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Mirosław Wojtowicz