«Powrót

Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+

Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+

Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+

Komisja Europejska dofinansuje realizację Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF przyznał Służbie Celnej grant w wysokości 139 296 euro na realizację opracowanego w Departamencie Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier, Ministerstwa Finansów, Projektu sesji szkoleniowych: „Przygotowanie kadr Służby Celnej do realizacji Programu antykorupcyjnego polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+".

Przyznana kwota stanowi 80 % kosztów organizacji dziewięciu trzydniowych sesji szkoleniowo-warsztatowych dla 243 funkcjonariuszy celnych. Materiały wypracowane w trakcie działań Projektu zostaną przekazane izbom celnym w celu wykorzystania do szkoleń w systemie kaskadowym. Poszczególne moduły tematyczne będą realizowane na trzydniowych sesjach. Pierwszego dnia przeprowadzone zostanie seminarium w toku którego słuchacze wysłuchają wykładów z zakresu metodyki zwalczania korupcji. W pozostałych dwóch dniach odbędą się warsztaty w trakcie których będzie realizowana tematyka obejmująca opracowanie poszczególnych działań, zaplanowanych w Programie antykorupcyjnym polskiej Służby Celnej 2010 – 2013+. Realizacja Programu w oparciu o sesje szkoleniowe, współfinansowane przez Urząd OLAF, w ramach programu Herkules II, na lata 2007-2013 – program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty, przyczyni się do nadania dynamiki planowanym przedsięwzięciom i umożliwi szybsze osiągnięcie zakładanych celów. Wdrożenie zaplanowanych procedur zapewni osiągnięcie wyższego poziomu zabezpieczeń przed korupcją, co przełoży się bezpośrednio na przejrzystość pracy funkcjonariuszy celnych. Wpłynie na efektywność pracy w Służbie Celnej, ułatwi kontrolę funkcjonalną, poprawi płynność realizowanych procesów, mobilność Służby Celnej i jej przygotowanie do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 10:29 Data ostatniej modyfikacji: 10.09.2012 10:30
Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
Rejestr zmian
«Powrót