Nowa Aplikacja kliencka JPK

Nowa Aplikacja kliencka JPK

Nowa Aplikacja kliencka JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 5 stycznia 2017 roku na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego została udostępniona Nowa aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK.