Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dla JPK

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dla JPK

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dla JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 26 października 2016 roku, w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi braku możliwości wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla plików JPK i zgłoszeniami dotyczącymi problemów z działaniem środowiska testowego, w zakładce dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dodany został formularz UPO_JPK oraz zainstalowany nowy certyfikat SSL dla środowiska testowego.