Udaremniona próba wyłudzenia podatku VAT

Udaremniona próba wyłudzenia podatku VAT

Udaremniona próba wyłudzenia podatku VAT

Na zdjęciu widoczny pracownik wywiadu skarbowego stojący tyłem obok zbiornika - cysterny z paliwem

Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu we współpracy z poznańską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnili działanie zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, dokonującą oszustw podatkowych w obrocie paliwami.

W toku czynności ustalono, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, która z terenów Unii Europejskiej wprowadzała na polski rynek paliwo - głównie olej napędowy z ominięciem zapłaty należnego podatku VAT. Firmy będące uczestnikami grupy brały udział w tzw. karuzeli podatkowej, mającej na celu wyłudzenie zwrotu podatku VAT. Zatrzymanym postawiono zarzut, m.in. udziału w zorganizowanej grupie prania pieniędzy. Wobec dwóch osób zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy, natomiast wobec trzech osób zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Uszczuplenia Budżetu Państwa spowodowane działaniem grupy przestępczej szacowane są na ok. 200 mln. zł.