Fikcyjny handel elektroniką

Fikcyjny handel elektroniką

Fikcyjny handel elektroniką

Stojący tyłem pracownik Kontroli Skarbowej na tle półek z aktami

Pomorska Kontrola Skarbowa dokonała przeszukań w 5 miejscach, wytypowanych, jako fabryki fikcyjnych faktur. Straty w podatku od towarów i usług oceniane są na ponad 21 mln zł.

31 maja 2016 r., pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, przeprowadzili pod nadzorem prokuratorskim, przeszukania w miejscach prowadzenia działalności oraz miejscach zamieszkania osób uczestniczących w procederze.

Czynności te, były skutkiem ustalenia szeregu podmiotów uczestniczących w fikcyjnych dostawach podzespołów elektronicznych, w tym u dotychczas legalnie działających firm, które w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, nawiązały kontakty z grupą przestępczą, specjalizującą się w wyłudzaniu podatku od towarów i usług.

Równoczesne przeszukanie 5 miejsc w całej Polsce, pozwoliło zgromadzić dowody w postaci dokumentacji finansowo-księgowej. Pracownicy Kontroli Skarbowej, będący jednocześnie biegłymi sądowymi z zakresu informatyki sporządzili kopie danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych. Z uwagi na podejrzenia organizacji procederu przez członków zorganizowanych grup przestępczych, prowadzone czynności procesowe zabezpieczały uzbrojone oddziały realizacyjne Kontroli Skarbowej.

Zebrane dowody wykorzystane zostaną w prowadzonym w sprawie uszczupleń w podatku od towarów i usług na kwotę 10 mln zł śledztwie i pozwolą ustalić sprawców. Jednocześnie już pozwoliły wszcząć dwa postępowania kontrolne, których ustalenia nieprawidłowości w podatku VAT mogą przekraczać 21 mln zł.