«Powrót

Bezprawne przywłaszczenie środków z PFRON

Bezprawne przywłaszczenie środków z PFRON

Bezprawne przywłaszczenie środków z PFRON

Na zdjęciu widoczny pracownik wywiadu skarbowego tyłem przeszukujący kartony z segregatorami

Trzy powiązane ze sobą spółki z Wielkopolski wyłudziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ok. 2 mln zł, fikcyjnie zatrudniając osoby niepełnosprawne.

W wyniku wspólnych działań Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu oraz funkcjonariuszy CBA z Delegatury w Poznaniu, ujawniono na terenie Wielkopolski 3 spółki prawa handlowego, które dopuszczały się nieprawidłowości w rozliczaniu środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podatków CIT i VAT. Spółki są podejrzane o to, że ubiegały się o środki finansowe z Funduszu dla fikcyjnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Spółki są powiązane osobowo poprzez właścicieli lub osoby pełniące funkcje w organach spółek.

6 grudnia br., pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w siedzibach spółek, miejscach zamieszkania właścicieli spółek oraz w biurze rachunkowym prowadzącym księgowość spółek dokonano czynności przeszukania. W ich wyniku zabezpieczono materiały dowodowe w postaci: dokumentacji finansowo-księgowej, laptopów należących do firm oraz osób je reprezentujących, elektronicznych nośników danych (pendrive) i dokumentacji papierowej w postaci m.in. notatek, zapisków oraz asortymentu będącego przedmiotem produkcji Spółek.

W toku prowadzonych czynności 6 osób zatrzymano do dyspozycji prokuratora i postawiono im zarzuty z Kodeksu karnego. Straty Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia środków z PFRON szacowane są na kwotę ok. 2 mln złotych.

«Powrót