«Powrót

Podstawowe informacje o kontroli skarbowej

Podstawowe informacje o kontroli skarbowej

Podstawowe informacje o kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej wykonywanej przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Kontrola skarbowa realizowana jest zasadniczo w dwóch formach:

  • postępowaniu kontrolnym,
  • wywiadzie skarbowym.

Zakres kontroli skarbowej został szczegółowo określony w art. 2 ustawy o kontroli skarbowej.

Kontroli skarbowej podlegają:

  1. zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych;
  2. wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4;
  3. zobowiązani do wywiązywania się z warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5;
  4. władający i zarządzający mieniem państwowym;
  5. spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa;
  6. beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował;
  7. osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra, zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym;
  8. podmiot przekazujący środki własne do budżetu Unii Europejskiej.

Kontroli skarbowej podlegają także płatnicy i inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.03.2012 Data publikacji: 13.03.2012 12:51 Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2015 13:01
Autor: Departament Kontroli Skarbowej Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Piotr Król
Rejestr zmian
«Powrót