Duszpasterstwo Służby Celnej

  Duszpasterstwo Służby Celnej

  Duszpasterstwo Służby Celnej

  Zgodnie z art. 13 ustawy o Służbie Celnej działalność duszpasterska prowadzona jest na podstawie porozumień ministra właściwego do spraw finansów publicznych z przedstawicielami kościoła lub związku wyznaniowego. Komunikat o podpisaniu porozumienia jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej zostało utworzone, w oparciu o prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej, uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zostało włączone do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Organizację pracy duszpasterzy w Służbie Celnej określono w porozumieniu między Ministerstwem Finansów a Delegatem KEP ds. Służby Celnej.

  Decyzją Biskupa Polowego WP gen. dyw. dr hab. Tadeusza Płoskiego mianowano kapelanów Służby Celnej koordynujących pracę duszpasterską w Izbach Celnych, a na szczeblu ministerialnym utworzono stanowisko dziekana Służby Celnej.

  Kapelani Służby Celnej w Polsce:

  • Ks. Marcin Iżycki – dziekan w MF (siedziba) oraz kapelan w IC Warszawa, IC Łódź i IC Biała Podlaska;
  • Ks. Marian Midura – kapelan w IC Olsztyn (siedziba), IC Białystok, IC Gdynia i IC Toruń;
  • Ks. Radosław Kalinowski – kapelan w IC Poznań (siedziba) i IC Szczecin;
  • Ks. Krzysztof Skałkowski – kapelan w IC Przemyśl (siedziba), IC Kraków i IC Kielce;
  • Ks. Piotr Jakubuś – kapelan w IC Wrocław (siedziba), IC Katowice, IC Opole, IC Rzepin.

  Duszpasterstwo Prawosławne

  Organizację i funkcjonowanie prawosławnego duszpasterstwa w Służbie Celnej wytyczyło Porozumienie z 19 września 2010 roku zawarte w Białymstoku pomiędzy Ministrem Finansów a Delegatem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Dekretem z 18.01.2011r. Biskup Jerzy, na prawosławnego kapelana Służby Celnej wyznaczył ks. Piotra Augustyńczuka. Zgodnie z Dekretem, ks. P. Augustyńczuk działalnością duszpasterską objął zasięg Izb Celnych w Białymstoku, w Olsztynie i w Gdyni.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.09.2012 Data publikacji: 20.09.2012 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2012 13:02
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian
«Powrót

Opolscy celnicy przekazali odzież dla podopiecznych Caritas

Opolscy celnicy przekazali odzież dla podopiecznych Caritas

Opolscy celnicy przekazali odzież dla podopiecznych Caritas


Izba Celna w Opolu nieodpłatnie przekazała prawie 100 bluz sportowych dla Caritasu Diecezji Opolskiej.

Towary te zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Opolu w latach ubiegłych z uwagi na naruszenie praw własności intelektualnej – posiadały podrobione znaki firmowe znanych marek i stanowiły dowody w sprawach karnych skarbowych. Sądy, które orzekały o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa nie zarządziły ich zniszczenia.

W sytuacji, gdy sąd nie zdecyduje o zniszczeniu podróbek, każdorazowo Izba Celna występuje do właściciela znaków z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania zabezpieczonych towarów.

Po uzyskaniu zgody firm(właścicieli znaków towarowych) możliwe jest nieodpłatne przekazanie towarów jednostkom zajmującym się działalnością charytatywną np. stowarzyszeniom, pod warunkiem, iż nie prowadzą one działalności gospodarczej, stosują procedury księgowe umożliwiające organom celnym nadzorowanie działalności oraz nie prowadzą działalności w celu osiągania zysków. Aby zajęte podróbki przekazać uprawnionym instytucjom, należy również usunąć z nich podrobione znaki firmowe. Taką też procedurę przeszły przekazane 28 listopada bluzy.

W imieniu Służby Celnej odzież przekazał Dyrektor Izby Celnej w Opolu Rafał Kokot. Caritas Diecezji Opolskiej reprezentował Dyrektor Caritasu ks. prał. dr Arnold Drechsler.

 

Przekazana przez celników odzież trafi do osób bezdomnych, niezaradnych życiowo i niepełnosprawnych znajdujących się pod opieką opolskiej Caritas. Nad usunięciem znaków przez blisko dwa miesiące pracowali uczestnicy i terapeuci Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nysie i to właśnie tam trafi też część odzieży.

 

Z oferowanych przez opolski Caritas form pomocy korzysta obecnie ok. 130 osób bezdomnych w Misji Garażowej Caritas w Opolu i ponad 70 osób w noclegowni Caritas w Nysie. Z warsztatów terapii zajęciowej Caritas korzysta ponad 150 niepełnosprawnych osób.

Tylko w I półroczu 2013 r. polska Służba Celna zatrzymała w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej ponad 2,4 mln szt. towarów.

Agnieszka Skowron, Izba Celna w Opolu tel. 502 726 174
Artur Wilpert, Caritas Diecezji Opolskiej tel. 600 478 467
 

«Powrót