Duszpasterstwo Służby Celnej

  Duszpasterstwo Służby Celnej

  Duszpasterstwo Służby Celnej

  Zgodnie z art. 13 ustawy o Służbie Celnej działalność duszpasterska prowadzona jest na podstawie porozumień ministra właściwego do spraw finansów publicznych z przedstawicielami kościoła lub związku wyznaniowego. Komunikat o podpisaniu porozumienia jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej zostało utworzone, w oparciu o prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej, uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zostało włączone do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Organizację pracy duszpasterzy w Służbie Celnej określono w porozumieniu między Ministerstwem Finansów a Delegatem KEP ds. Służby Celnej.

  Decyzją Biskupa Polowego WP gen. dyw. dr hab. Tadeusza Płoskiego mianowano kapelanów Służby Celnej koordynujących pracę duszpasterską w Izbach Celnych, a na szczeblu ministerialnym utworzono stanowisko dziekana Służby Celnej.

  Kapelani Służby Celnej w Polsce:

  • Ks. Marcin Iżycki – dziekan w MF (siedziba) oraz kapelan w IC Warszawa, IC Łódź i IC Biała Podlaska;
  • Ks. Marian Midura – kapelan w IC Olsztyn (siedziba), IC Białystok, IC Gdynia i IC Toruń;
  • Ks. Radosław Kalinowski – kapelan w IC Poznań (siedziba) i IC Szczecin;
  • Ks. Krzysztof Skałkowski – kapelan w IC Przemyśl (siedziba), IC Kraków i IC Kielce;
  • Ks. Piotr Jakubuś – kapelan w IC Wrocław (siedziba), IC Katowice, IC Opole, IC Rzepin.

  Duszpasterstwo Prawosławne

  Organizację i funkcjonowanie prawosławnego duszpasterstwa w Służbie Celnej wytyczyło Porozumienie z 19 września 2010 roku zawarte w Białymstoku pomiędzy Ministrem Finansów a Delegatem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Dekretem z 18.01.2011r. Biskup Jerzy, na prawosławnego kapelana Służby Celnej wyznaczył ks. Piotra Augustyńczuka. Zgodnie z Dekretem, ks. P. Augustyńczuk działalnością duszpasterską objął zasięg Izb Celnych w Białymstoku, w Olsztynie i w Gdyni.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.09.2012 Data publikacji: 20.09.2012 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2012 13:02
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian
«Powrót

Dziekan Służby Celnej na czele V Pielgrzymki Nadgranicznej

Dziekan Służby Celnej na czele V Pielgrzymki Nadgranicznej

Dziekan Służby Celnej na czele V Pielgrzymki Nadgranicznej

V Pielgrzymka Nadgraniczna „Kuźnica – Sokółka
V Pielgrzymka Nadgraniczna „Kuźnica – Sokółka
V Pielgrzymka Nadgraniczna „Kuźnica – Sokółka
V Pielgrzymka Nadgraniczna „Kuźnica – Sokółka
V Pielgrzymka Nadgraniczna „Kuźnica – Sokółka
V Pielgrzymka Nadgraniczna „Kuźnica – Sokółka


„Kto do Mnie przychodzi łaknąć nie będzie" - to było hasło kolejnej jubileuszowej V Pielgrzymki Nadgranicznej „Kuźnica – Sokółka", która odbyła się 20 września 2014 r. (sobota) w ramach  święta Służby Celnej. To już po raz piąty wyruszyliśmy w trasę nadgranicznym szlakiem do Kolegiaty Św. Antoniego w Sokółce: piękna trasa i bardzo piękne okolice, wiele historii, wspaniali pielgrzymi, a zawsze łączy nas idea: Ufając w moc Boga, Jemu też bardziej i do końca uwierzyć!

- Dziękowaliśmy: za nasze Rodziny, za Zdrowie, za dobrą Pracę
- Prosiliśmy: O mocną wiarę i Boże Błogosławieństwo na dobre jutro, o opiekę św. Mateusza naszego Patrona szczególnie w naszej pracy i codziennym życiu
- Wspominaliśmy i modliliśmy się za naszych śp. zmarłych współpracowników, przyjaciół i członków naszych rodzin.

Wg isokolka.eu: „Dziesiątki osób wyruszyły w V Pieszej Pielgrzymce Nadgranicznej z Kuźnicy do Sokółki. W kościele p.w. św. Antoniego odprawiona zostanie Msza święta w intencji funkcjonariuszy służb granicznych i ich rodzin. Pielgrzymka to jeden z elementów Krajowego Święta Służby Celnej. Dziś rano po nabożeństwie w kościele p.w. Opatrzności Bożej w Kuźnicy pątnicy przeszli na memoriał Golgota Wschodu. Tam o historii monumentu opowiedział im Krzysztof Pawłowski, dyrektor Zespołu Szkół w Kuźnicy, jeden z inicjatorów budowy pomnika. Pielgrzymi spotkali się też z kuźnickimi harcerzami oraz z uczestnikami I Sztafety Niepodległości. Po modlitwie pątnicy ruszyli w dalszą trasę - przez Klimówkę i Malawicze Dolne do Sokółki. Pielgrzymka Nadgraniczna organizowana jest po raz piąty. Na początku jej trasa wiodła do Różanegostoku. Od trzech lat za cel obrano Sokółkę. W rekolekcjach w drodze biorą udział przede wszystkim funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej, ich rodziny i bliscy. Trasa wiedzie przez piękne krajobrazowo tereny wśród Wzgórz Sokólskich.

Pielgrzymkę powitali w Sokółce: ks. Stanisław Gniedziejko - kustosz Sanktuarium oraz nadinspektor celny Mirosław Sienkiewicz, dyrektor Izby Celnej w Białymstoku wraz z inspektorem celnym Dariuszem Muszyńskim, naczelnikiem UC w Białymstoku i komisarzem celnym Jackiem Gieniusz, kierownikiem OCD w Kuźnicy.

W pielgrzymce wzięło udział 150 osób, które przybyły z różnych miejsc Polski: Radomia, Warszawy, Olsztyna, Korsz, Bartoszyc, Bezled, Gołdapi, Białegostoku z ks. Prałatem Bogdanem Zieziulą, Kuźnicy z ks. Markiem, Kundzina z ks. Wiesławem, Nomik i Klimówki z ks. Wojciechem i Sokółki. To pw. funkcjonariusze i pracownicy Służby Celnej oraz członkowie ich rodzin, kilku funkcjonariuszy Straży Granicznej - mjr Adam Jopek, komendant Placówki Granicznej SG w Kuźnicy, kilku pracowników skarbówki i nasi przyjaciele pielgrzymki. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji dla: Wojtka Boćkowskiego, Grażyny Reszuta i przyjaciół porządkowych: Wiesława Kupca i Mariusza Czaplejewicza, mobilnych z WZP Marka Grygotowicza, Dariusza Tomulewicza i wszystkich co nas wspomagali - parafii Klimówka za zespół muzyczny i za poczęstunek obiadem!

«Powrót