Duszpasterstwo Służby Celnej

  Duszpasterstwo Służby Celnej

  Duszpasterstwo Służby Celnej

  Zgodnie z art. 13 ustawy o Służbie Celnej działalność duszpasterska prowadzona jest na podstawie porozumień ministra właściwego do spraw finansów publicznych z przedstawicielami kościoła lub związku wyznaniowego. Komunikat o podpisaniu porozumienia jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej zostało utworzone, w oparciu o prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej, uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zostało włączone do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Organizację pracy duszpasterzy w Służbie Celnej określono w porozumieniu między Ministerstwem Finansów a Delegatem KEP ds. Służby Celnej.

  Decyzją Biskupa Polowego WP gen. dyw. dr hab. Tadeusza Płoskiego mianowano kapelanów Służby Celnej koordynujących pracę duszpasterską w Izbach Celnych, a na szczeblu ministerialnym utworzono stanowisko dziekana Służby Celnej.

  Kapelani Służby Celnej w Polsce:

  • Ks. Marcin Iżycki – dziekan w MF (siedziba) oraz kapelan w IC Warszawa, IC Łódź i IC Biała Podlaska;
  • Ks. Marian Midura – kapelan w IC Olsztyn (siedziba), IC Białystok, IC Gdynia i IC Toruń;
  • Ks. Radosław Kalinowski – kapelan w IC Poznań (siedziba) i IC Szczecin;
  • Ks. Krzysztof Skałkowski – kapelan w IC Przemyśl (siedziba), IC Kraków i IC Kielce;
  • Ks. Piotr Jakubuś – kapelan w IC Wrocław (siedziba), IC Katowice, IC Opole, IC Rzepin.

  Duszpasterstwo Prawosławne

  Organizację i funkcjonowanie prawosławnego duszpasterstwa w Służbie Celnej wytyczyło Porozumienie z 19 września 2010 roku zawarte w Białymstoku pomiędzy Ministrem Finansów a Delegatem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Dekretem z 18.01.2011r. Biskup Jerzy, na prawosławnego kapelana Służby Celnej wyznaczył ks. Piotra Augustyńczuka. Zgodnie z Dekretem, ks. P. Augustyńczuk działalnością duszpasterską objął zasięg Izb Celnych w Białymstoku, w Olsztynie i w Gdyni.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.09.2012 Data publikacji: 20.09.2012 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2012 13:02
  Autor: Filip Niełaczny Osoba publikująca: Filip Niełaczny Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian
«Powrót

Biskup Polowy WP Józef Guzdek z wizytą na przejściu granicznym w Medyce

Biskup Polowy WP Józef Guzdek z wizytą na przejściu granicznym w Medyce

Biskup Polowy WP Józef Guzdek z wizytą na przejściu granicznym w Medyce

fot.: Służba Celna
fot.: Służba Celna
fot.: Służba Celna

W poniedziałek, 19 listopada br. w Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce gościł   biskup polowy Józef Guzdek.

Podczas wizyty duszpasterskiej  biskup Józef Guzdek spotkał się zarówno z funkcjonariuszami Oddziału Celnego w Medyce jak również z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Medyce.
 
Szanownego gościa w Oddziale Celnym w Medyce uroczyście przywitał Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Piotr Daniel.  

Podczas spotkania Ksiądz Biskup Józef Guzdek zapoznał się z pracą oraz osiągnięciami funkcjonariuszy celnych. Szczególnie zainteresowanie naszego gościa dotyczyło realizacji zadań  związanych ze zwalczaniem przemytu towarów.

W trakcie spotkania w sali konferencyjnej Oddziału Celnego w Medyce,  Ksiądz Biskup obejrzał  film o Izbie Celnej w Przemyślu oraz spotkał się z funkcjonariuszami, w rozmowie z którymi podkreślił znaczenie ich rzetelnej i pełnej poświęcenia służby.  Podziękował również funkcjonariuszom za życzliwość, z jaką go przywitali.

Pobyt biskupa Józefa Guzdka w Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce upamiętniła wspólna fotografia, zaś na zakończenie spotkania ks. biskup wręczył pamiątkowe obrazki oraz złożył wpis do księgi pamiątkowej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 21.11.2012 Data publikacji: 21.12.2012 09:23 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2012 09:23
Autor: Aneta Łomańska- Grzegorzak, Oddział Celny w Medyce Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk
Rejestr zmian
«Powrót