«Powrót

Naczelnik urzędu skarbowego organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT

Naczelnik urzędu skarbowego organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT

Naczelnik urzędu skarbowego organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK_VAT

22 listopada 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. poz. 1875), w którym jako organ podatkowy właściwy do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 §1b ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) wskazano naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.

Treść rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (plik PDF, 96 KB)
.

«Powrót