«Powrót

Współpraca polskich i belgijskich ekspertów w zakresie zarządzania zaległościami podatkowymi

Współpraca polskich i belgijskich ekspertów w zakresie zarządzania zaległościami podatkowymi

Współpraca polskich i belgijskich ekspertów w zakresie zarządzania zaległościami podatkowymi

7-8 grudnia 2016 r. odbyła się w Ministerstwie Finansów wizyta studyjna przedstawicieli Federalnej Służby Publicznej Belgii. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i rozwiązań w zakresie stosowanych usprawnień w zarządzaniu zaległościami podatkowymi.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane ze strukturą, zadaniami i modernizacją administracji podatkowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Przedmiotem rozmów były także zagadnienia związane z mierzeniem rezultatów zarządzania zaległościami podatkowymi.

Goście z Belgii mieli również okazję do wzięcia udziału w telekonferencji z Bankiem Światowym na temat wstępnych wyników badań prowadzonych w kilku krajach świata, w tym w Polsce, w zakresie wpływu zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych.

Delegacja odwiedziła też Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, gdzie poznała strukturę organizacyjną, zakres jego działania oraz praktyczne aspekty związane z odzyskiwaniem należności podatkowych.

Wizyta w Polsce była częścią projektu prowadzonego w ramach Wewnątrzeuropejskiej Organizacji Administracji Podatkowych (IOTA), który ma na celu zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zaległościami podatkowymi.

«Powrót