«Powrót

Polsko-czeska współpraca w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Polsko-czeska współpraca w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Polsko-czeska współpraca w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

28-30 listopada 2016 r. w Telc w Republice Czeskiej, odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie bezpośredniej współpracy przygranicznej oraz wymiana informacji w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej.

Podczas spotkania 28 listopada, Wiceminister Finansów Pani Alena Schiller oraz Wiceminister Finansów Pan Marian Banaś, działający z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów Pana Mateusza Morawieckiego, podpisali porozumienie w sprawie bezpośredniej dwustronnej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w podatku od wartości dodanej.

Wiceminister Finansów Pan Marian Banaś podczas podpisywania porozumienia w sprawie polsko-czeskiej współpracy w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Strona polska reprezentowana była przez Wiceministra Finansów, przedstawiciela kierownictwa Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, Wicedyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu kierującego Biurem Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie oraz kierownictwo śląskiej, dolnośląskiej i opolskiej administracji podatkowej. Strona czeska reprezentowana była przez Wiceministra Finansów, Dyrektora Dyrekcji Generalnej oraz przedstawicieli przygranicznych urzędów skarbowych regionów: Moravian-Silesian, Olomouc, Pardubice, Hradec Karlove, Liberec, oraz szefa czeskiego centralnego biura łącznikowego.

Wiceminister Finansów Pani Alena Schiller podczas podpisywania porozumienia w sprawie polsko-czeskiej współpracy w zakresie zwalczania oszustw w podatku VAT

Tematem spotkania było również omówienie praktycznych aspektów współpracy przygranicznej oraz wymiana informacji i wzajemnych doświadczeń z obszarów jednolitego pliku kontrolnego i kas fiskalnych oraz centralizacji niektórych zadań (sprawy wierzycielskie). Zaprezentowano stronie czeskiej zakres działania polskiej Krajowej Informacji Podatkowej oraz założenia dotyczące utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, tj. połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej w Polsce.

«Powrót