«Powrót

Izba Skarbowa we Wrocławiu wyróżniona przez Europejski Instytut Administracji Publicznej

Izba Skarbowa we Wrocławiu wyróżniona przez Europejski Instytut Administracji Publicznej

Izba Skarbowa we Wrocławiu wyróżniona przez Europejski Instytut Administracji Publicznej

Dobra praktyka „Nabór wewnętrzny na stanowiska kierownicze", wdrożona w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w 2014 roku, została wyróżniona przez Europejski Instytut Administracji Publicznej spośród wielu innych praktyk wprowadzonych przez europejskie administracje rządowe i samorządowe.

Praktyka powstała w wyniku samooceny Common Assessment Framework (CAF). W związku z wyróżnieniem, Izba Skarbowa we Wrocławiu została zaproszona do zaprezentowania praktyki podczas międzynarodowej konferencji użytkowników CAF, która odbyła się 29-30 listopada 2016 r. w Bratysławie. Wyróżniona dobra praktyka została zaprezentowana przez Panią Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Joannę Szczygielską, Koordynatora ds. CAF Panią Elżbietę Brycką oraz rzecznika prasowego Izby Skarbowej we Wrocławiu Panią Martę Tarnowską.

Zaprezentowana dobra praktyka „Nabór wewnętrzny na stanowiska kierownicze" spotkała się z bardzo przyjaznym odbiorem słuchaczy, którzy byli zainteresowani doświadczeniami w jej stosowaniu.

«Powrót