1 marca powstanie Krajowa Informacja Skarbowa

  1 marca powstanie Krajowa Informacja Skarbowa

  • Krajowa Informacja Podatkowa przekształci się w Krajową Informację Skarbową (KIS).
  • Interpretacje indywidualne będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  • KIS będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.
  • KIS zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

  Pracownicy call-center odpowiadają na pytania

  1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

  Tym samym zmienią się również:

  Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

  Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

  ul. Teodora Sixta 17,
  43-300 Bielsko-Biała

  lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

  Wzory wniosków o wydanie interpretacji
  Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

  Zasady wnoszenia opłat od wniosków
  Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
  Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

  Jednolita informacja podatkowo-celna
  KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

  Od 20 lutego 2017 r. pod powyższymi numerami telefonów można uzyskać informację o KAS. W tym celu, po połączeniu z numerem infolinii, w systemie zapowiedzi głosowych należy wybrać cyfrę sześć.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.02.2017 Data publikacji: 15.02.2017 14:09 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 13:53
  Autor: Anna Madziar Osoba publikująca: Anna Madziar Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik