Szczególna procedura w zakresie podatku VAT z tytułu świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

  Szczególna procedura w zakresie podatku VAT z tytułu świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

  Szczególna procedura w zakresie podatku VAT z tytułu świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

  Od dnia 1 stycznia 2012 r. podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalne przewozy drogowe osób, autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, mają możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku od towarów i usług, uregulowanych przepisami art.134a-134c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

  Z procedury tej mogą skorzystać podatnicy świadczący wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności z którego świadczą te usługi lub stałe miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, jeżeli podatnicy ci nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz nie będą korzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Ważne!
  W celu skorzystania ze szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób podatnik powinien złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku wobec tych usług (VAP-R) do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną .

  Po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku podatnikowi zostanie nadany przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego usług na terytorium Polski. Naczelnik potwierdza zidentyfikowanie podatnika jako „podatnika VAT – przewozy okazjonalne" z wykorzystaniem drogi elektronicznej na formularzu VAP-5.

  W przypadku świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, przez podatnika zidentyfikowanego jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne" kierujący pojazdem w trakcie wykonywania tych przewozów na terytorium Polski zobowiązany jest do posiadania wydruku potwierdzenia zidentyfikowania podatnika jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne" (VAP-5).

  Podatnik zidentyfikowany jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne" jest obowiązany do zawiadomienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o wszelkich zmianach danych objętych zgłoszeniem informującym o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Aktualizacja danych następuje poprzez złożenie zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego (VAP-R) z zaznaczeniem, iż celem złożenia jest aktualizacja danych.

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.10.2012 Data publikacji: 31.10.2012 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2013 09:20
  Autor: Henryk Gryz Osoba publikująca: Henryk Gryz Osoba modyfikująca: Henryk Gryz
  Rejestr zmian